วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

ประโยชน์ของการเล่นกีฬา‼

สำหรับผู้ใหญ่
เป็นการป้องกันตัว
ทำให้สุขภาพดีไม่เหนื่อยง่าย
ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ทำงานได้ดี ขึ้น เช่น ระบบอาหาร, หัวใจ
และการหายใจข้อต่อต่าง ๆรวมถึงกล้ามเนื้อ
พัฒนาด้านจิตใจ


สำหรับเด็ก
พัฒนาการทรงตัว
พัฒนากล้ามเนื้อและระบบหายใจ
มีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสมาธิให้ดีขึ้น
เสริมสร้างบุคคลิกภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: